/ > Våra tjänster > Marknadstjänster

Marknadstjänster

​Vårt marketingteam arbetar dagligen tillsammans med våra partner och leverantörer för att skapa marknadsaktiviteter med syfte att växa vår gemensamma affär. Detta sker med aktiviteter såsom Solution Onboarding Program, Inspiration Day-konferenser, seminarier, nyhetsbrev och mycket mer.

Inspiration Day
Hel- och halvdagskonferenser kring aktuella ämnen. Vi bjuder in slutkunder att ta del av seminarier, möten och diskussioner kring ett aktuellt ämne. Vi erbjuder våra partners att delta som talare och utställare.

Arrow University
En tvådagarskonferens för alla partners där vi samlar våra leverantörer och partners. Vi erbjuder tekniska och säljinriktade seminarier, rundabordssamtal och mingel. Ett bra tillfälle att träffa kollegor i branschen samt ta del av nyheter och uppdateringar.
 
 

 Vill du veta mer?

 
Pernilla Andersson
Marketing Project Manager
+46 733 666 802
Alexandra Owenius
Marketing Project Manager
+46 732 324 218