Symantec

The world's leading cybersecurity company

Bli partner Kontakta oss

En ledare inom säkerhet och innovation

Symantec är klassad som en global ledare inom säkerhetsinnovation enligt de mest framstående analytikerna, inklusive Gartner, IDC och Frost & Sullivan. De tillhandahåller integrerade lösningar både på klientsidan och nätverkssidan som ger oöverträffat skydd och insikt, med inriktning på att minska risken och företagskostnaden.

Arbeta med Arrow

Arrow är en säkerhetsspecialist med djup förståelse och expertis för marknaden och partners. Arrow förstår att framgång är direkt relaterad till förmågan att engagera och stödja rätt kanalpartners för att bygga framgångsrika företag tillsammans.

Med en utmärkt och långvarig relation med Symantec ger partnerskap med Arrow ECS dig verkliga värdeadderande tjänster som kan göra det möjligt för dig att maximera din lönsamhet och nå nya marknadsmöjligheter.

Genom att arbeta med Arrow kan du även ta nytta av:

Partnerresurser

Kontakta oss

För mer information om Symantecs produkter eller vill veta mer om hur vi tillsammans kan hjälpa dig och din organisation, kontakta +46 8 555 188 00 eller maila sales.ecs.se@arrow.com.

Hur kan vi hjälpa till?

Vi använder enbart din information i enlighet med vår Privacy Policy.

Kom i kontakt med Arrow

Genom att tillämpa artificiell intelligens för att hantera över nio biljoner rader med säkerhetsdata erbjuder Symantec den mest omfattande hot intelligensen. Symantec tillämpar denna synlighet i alla endpoints, mobil-, nätverks- och molnservrar för att skydda kunder, både lokalt och i molnet.

Produktportföljen för Symantecs Endpoint och Hybrid inkluderar:

 • Endpoint Protection & Endpoint Protection Mobile
 • Endpoint Detection & Response (EDR)
 • Endpoint Threat Defense for Active Directory
 • Hybrid Cloud Security
 • Storage Protection
 • Data Center Security
 • Cloud Workload Protection
 • Control Compliance
 • IT Management

Läs mer

Symantec Data Loss Prevention Cloud och Symantec CloudSOC är en integrerad molnsäkerhetslösning som kombinerar dataförlustförebyggande (DLP) och molnåtkomstsäkerhet (CASB) för att avslöja shadow data i molnet. Tillåter organisationer att hålla data säkra och kompatibla i molnet.

Produktportföljen för Symantecs informationsskydd inkluderar:

 • Encryption
 • Data Loss Prevention
 • Identity (VIP)
 • Information Centric

https://www.symantec.com/products/information-protection

Genom att integrera avancerat hotskydd, CASB SaaS-kontroller, webbrisk och datasäkerhet i en Secure Web Gateway (SWG) erbjuder Symantec en enkel väg för att säkert införa molnapplikationer och arkitekturer.

Produktportföljen för Symantecs webb och molnsäkerhet inkluderar:

 • Secure Web Gateway
 • Content & Malware Analysis
 • Web Application FireWall & Reverse Proxy
 • Encrypted Traffic Management
 • Network Performance Optimization
 • Cloud Access Security Broker (CASB)
 • Network Forensics & Security Analytics

Industrial Operational Technology (OT) är inte alltid så säker som det kan vara. Det kan finnas inkompatibiliteter med antivirusprogram, patchar hålls inte alltid uppdaterade och frekvent användning av USB-enheter är i sig riskabelt. Cyberattacks på Industrial Control Systems (ICS) är vanliga, både via nätverks- och USB-exploateringar.

För att hjälpa till att bekämpa dessa risker har Symantec infört nya IoT-säkerhetslösningar för att ge komplett skydd för IoT och kritiska system.

Produktportföljen för Symantecs IoT lösningar inkluderar:

 • Critical System Protection (CSP)
 • System Protection Neural (ICSP)

https://www.symantec.com/products/internet-of-things

Symantecs molntjänster är tillgängliga via ArrowSphere, Arrows prisbelönta molnmarknad.

Dessa lösningar inkluderar:

 • Endpoint Protection (SEP Cloud) - en molnbaserad säkerhetslösning som tillgodoser de små och medelstora företagens behov. Erbjuder "enkel att använda" säkerhet-som-en-tjänst för organisationer med begränsade IT-säkerhetsresurser.
 • Email Security (ESS) - en tjänst som skyddar Microsoft Office 365, Google G Suite och lokal e-post med branschens mest kompletta emailsäkerhetslösning.

Emailen är en av de mest använda verktygen i en organisation men också inträdespunkten för riktade attacker. Bekvämligheten med Office 365, Gmail och andra molnbaserade produktivitetsverktyg ökar sårbarheten. Symantecs meddelandesäkerhetsplattform skyddar e-post i molnet och lokalt från de mest avancerade attackerna.

Produktportföljen för Symantecs meddelandesäkerhet inkluderar:

 • Email Security
 • Email Threat Detection & Response
 • Messaging Gateway
 • Phising Readiness

https://www.symantec.com/products/email-security