Rubrik

Leading the way in cloud data management.

Bli partner Kontakta oss

What does Rubrik do?

Rubrik is a secure cloud data management platform which allows customers to deliver automated backup and recovery, replication, archival, search and development in a hybrid cloud environment.

Scalable cloud data management

Rubrik is a single, flexible platform which can be deployed in different ways, either as an appliance, as software at the edge, software in the cloud, or as software on other industry platforms. This flexibility means there is a solution to meet almost every customer requirement.

Arbeta med Arrow

Arrow förstår att framgång är direkt relaterad till förmågan att engagera och stödja rätt kanalpartners för att bygga framgångsrika företag tillsammans.

Med en utmärkt och långvarig relation med Rubrik ger partnerskap med Arrow ECS dig verkliga värdeadderande tjänster som kan göra det möjligt för dig att maximera din lönsamhet och nå nya marknadsmöjligheter.

Genom att arbeta med Arrow kan du även ta nytta av:

Partnerresurser

Kontakta oss

För mer information om Rubriks produkter eller vill veta mer om hur vi tillsammans kan hjälpa dig och din organisation, kontakta +46 8 555 188 00 eller maila sales.ecs.se@arrow.com.

Hur kan vi hjälpa till?

Vi använder enbart din information i enlighet med vår Privacy Policy.

Kom i kontakt med Arrow

Rubrik appliances combine hardware and software into a single platform and range in size to suit small environments through to large scale and enterprise environments.

Rubrik Edge extends the data protection and management capabilities of Rubrik to remote and branch offices, both physical and virtualised. Rubrik Edge allows customers to back up locally, then replicate to a central data centre and archive to the cloud, through the same simple to use interface.

Customers can backup, restore, replicate, archive, analyse and manage all their applications with the same simple to use interface, whether they are in the cloud, at the edge, or on premise.

Rubrik Cloud Data Management is available on qualified industry-leading hardware platforms, including Cisco and HPE.