Oracle

Stöttar företag i alla storlekar på deras digitala förändringsresa.

Bli partner Kontakta oss

Stärker och accelererar den moderna affärsverksamheten

Oracles lösningar hjälper företag till en snabbare digital omvandling - förenkla verksamheten, accelerera innovation och förbättra företagens konkurrensfördelar. 

Att arbeta med Arrow 

Arrow är Oracles ledande distributör i Sverige. Vårt Team har expertis och kunskap att stödja utvecklingen och tillväxten av din Oracleaffär genom ett brett utbud av tjänster: 

  • Access till ledande pre- och postsales expertis och ett dedikerat innesäljsteam
  • Åtkomst till Proof-of-Value plattformen och det mobila moln assessmentverktyget
  • Oracle-utbildningar, workshops och bootcamps
  • Cloud Center of Excellence hos Arrow Sverige
  • Kompetens i att bygga molntjänster som utnyttjar ArrowSphere-plattformen 

Partner Resources 

Kontakta Arrow

För mer information om Oracle Lösningar eller för att få veta hur vi kan hjälpa er växa er Oracleaffär kontakta oss på 08-510 188 00 eller sales.ecs.se@arrow.com

Hur kan vi hjälpa till?

Vi använder enbart din information i enlighet med vår Privacy Policy.

Kom i kontakt med Arrow

Oracle levererar den mest omfattande portföljen av integrerade molnlösningar för affärs-, IT- och utvecklingsbehov, inklusive programvara som tjänst (SaaS), plattform som en tjänst (PaaS), infrastruktur som en tjänst (IaaS) och data som en tjänst (Daas).

Mer info finner du här

#1 Databas i världen är designad för molnberäkning, möjliggör konsolidering och hantering av databaser som molntjänster. Tillåter företag att påskynda analytisk prestanda och uppnå nya nivåer av effektivitet och tillgänglighet, Oracles Databas tillhandahålls snabbt och är redo att användas på några minuter.

 

MySQL är världens mest populära open source-databas, vilket möjliggör kostnadseffektiv leverans av pålitliga, högpresterande och skalbara webbaserade och inbäddade databasapplikationer.

Oracle's integrerade middleware plattform för företag och molnet gör det möjligt för företagen att skapa och köra smidiga, intelligenta affärsapplikationer samtidigt som IT-effektiviteten optimeras genom fullt utnyttjande av modern hård- och mjukvaruarkitektur.

Företag i alla storlekar förlitar sig på Oracles kompletta, moderna och säkra portfölj av företags- och branschapplikationer för att ansluta hela organisationen och tillhandahålla datadriven intelligens.

 

Oracle erbjuder maximal anpassning och val, inklusive SaaS-applikationer för kundupplevelse, enterprise performance management, enterprise resource planning, human capital management, supply chain management,  marknadsföring och mycket mer. Oracles företagslösningar stöder alla typer av molnscenarier, inklusive offentliga, privata och hybridmoln.

Läs mer.

Oracles företagsservrar levererar avancerad säkerhet, hög prestanda, förenklad hantering och hög tillgänglighet till en låg ägandekostnad. Systemen och Oracle-programvaran är samkonstruerade för prestanda och ger inbyggd redundans för maximal drifttid och kontinuerlig service. 

Läs mer

Oracles applikationsutvecklade lagring är utformad för att påskynda applikationsprestanda, öka effektiviteten och förbättra hanteringen. Dessa avancerade lagringslösningar låter företag förenkla sina IT-miljöer så att de kan fungera mer kostnadseffektivt och vara mer lyhörda för dynamiska affärsbehov.

Läs mer