Micro Focus

Powering Digital Transformation

Bli partner Kontakta oss

Vem är Micro Focus

Micro Focus är ett globalt mjukvaruföretag med fokus på de tre stadigvarande utmaningarna i vår omgivning; Förändring, Komplexitet och Risk – och hur man kan få kontroll på dem.

Intelligenta lösningar

Micro Focus tror på att förse IT-avdelningar med så mycket kontroll som möjligt, för att möjliggöra kost- och tidseffektiva leveranser av deras tjänster. Därför säljer Micro Focus intelligenta lösningar och inte bara mjukvara.

Arbeta med Arrow

Arrow är en säkerhetsspecialist med djup förståelse och expertis för marknaden och partners. Arrow förstår att framgång är direkt relaterad till förmågan att engagera och stödja rätt kanalpartners för att bygga framgångsrika företag tillsammans.

Med en utmärkt relation med Micro Focus ger partnerskap med Arrow ECS dig verkliga värdeadderande tjänster som kan göra det möjligt för dig att maximera din lönsamhet och nå nya marknadsmöjligheter.

Genom att arbeta med Arrow kan du även ta nytta av:

Partnerresurser

Kontakta oss

För mer information om Micro Focus produkter eller vill veta mer om hur vi tillsammans kan hjälpa dig och din organisation, kontakta +46 8 555 188 00 eller maila sales.ecs.se@arrow.com.

Hur kan vi hjälpa till?

Vi använder enbart din information i enlighet med vår Privacy Policy.

Kom i kontakt med Arrow

Micro Focus big data och analys programvara möjliggör en säker lagring, utforskning och analysering av alla datatyper i obegränsad skala.

Produktportföljen för analys och big data inkluderar:

 • Vertica - avancerad analys SQL databas
 • IDOL - Kognitiv sök och utforskning
 • ArcSight Investigate - Minska säkerhetsincidenterna
 • ArcSight User Behaviour Analytics - Minimisera risk och inverkan av cyberattacker i realtid
 • Operations Bridge - autonom verksamhet
 • Service Management Automation - Intelligent automation för service desk, konfiguration och tillgångshantering
 • ArcSight Data Platform - transformera data kaos till säkerhetsinsikter

Läs mer

 

Accelererad leverans. Kontinuerlig kvalitet. Bygg, testa och leverera innovativ mjukvara snabbare med mindre risk.

Produktportföljen för applikationshantering inkluderar:

 • Project and Portfolio management - Standardisera och hantera projekt och portföljaktiviteter
 • Application Lifecycle management - Livscykelhantering oavsett metod att leverera mjukvara
 • Funtional Testing - Öka takten och kvaliteten mellan plattformar
 • Performance and Load Testing - belastning, stress och prestanda testning
 • Mobile Testing - Automatiserad funktionell mobiltestning som replikerar slutkundsupplevelsen
 • Deployment Automation - Sammankoppla Dev och Ops
 • Release Control - Centralisera plannering och kontroll för hela programvara-release-livscykeln
 • Application Performance Management - uppnå tillgänglighet och prestanda för applikationer som möter företagets krav

Läs mer

Snabbare leveranshastighet för viktiga verksamhetssystem genom modernisering av aktuell teknik, process och infrastruktur.

Produktportföljen för applikationsmodernisering inkluderar:

 • COBOL - Bygg och modernisera företagsapplikationer
 • Host Connectivity - Modernisera tillgång till värdapplikationer
 • Mainframe Solutions - Modernisera IBM mainframe applikationer, leveransprocesser, tillgång eller infrastruktur

Läs mer

Håll dina system tillgängliga och din information skyddad samtidigt som du sänker kostnaderna och komplexiteten.

Produktportföljen för verksamhetskontinuitet inkluderar:

 • Adaptive Backup & Recovery - Anpassningsbar och intelligent data back-up och återhämtningslösning
 • Business Continuity Clustering - site-to-site failover av kritiska fil-, tryck-, lagrings- och nätverkstjänster
 • PlateSpin Protect - högpresterande programvara för mirroring-alternativ

Läs mer

Bygg en produktiv, mobil arbetskraft genom bättre kommunikation, team samarbete, BYOD och enkel tillgång på valfri enhet.

Produktportföljen för Collaboration inkluderar:

 • Messaging & Team Collaboration
 • Mobility
 • File and Print Services

Läs mer

Få insikter om datastyrning, effektivisera genomförande av olika policies, automatisera övervakning av efterlevnad och skydda information i alla led.

Produktportföljen för informationshantering och styrning inkluderar:

 • Information Archiving
 • Secure Content Management
 • eDiscovery
 • File Analysis & management
 • Search & Analytics

Läs mer

Accelerera din IT-operationshantering.

Produktportföljen för IT-operationshantering inkluderar:

 • Data Center Automation
 • Discovery & CMDB
 • Network Operations Management
 • Operations orchestration
 • Service Management Automation
 • Data Protector
 • Hybrid Cloud Management
 • Operations Bridge
 • Robotic Process Automation

Läs mer

Säkerhet i grunden för allt du gör.

Produktportföljen för säkerhet inkluderar:

 • Security Operations
 • Data Security
 • Application Security
 • Identity & Access management
 • Secure Messaging
 • Unified Endpoint Management

Läs mer