Commvault

Marknadsledande inom backup och återställning

Bli partner Kontakta oss

Om Commvault

Commvault är av Gartner erkända som marknadsledande inom säkerhetskopiering och återställning (backup och recovery) av datacenter. Commvaults Enterprise data och applikationshanteringslösningar säkerställer skyddet av dina kunders digitala tillgångar från en enda managementkonsol, vilket ger dem ett bättre sätt att få värde från sitt data.

Commvaults portfölj av företagslösningar för administration innebär säkerhetskopiering och återställning, applikationshantering, datastyrning och det senaste erbjudandet - HyperScale-teknik, som en utveckling av Arrows produktporfölj.

Samarbeta med Arrow och Commvault

Commvault stärker Arrows DataCentererbjudande och ger dig som partner:

  • Tillgång till ledande pre- och postsalesexpertis, tillsammans med ett dedikerat innesäljsteam.
  • Tillgång till marknadsföring, enablement och finansiering
  • Demo-Labs i världsklass
  • Kompetens i att bygga molntjänster som utnyttjar ArrowSphere plattformen
  • Service Advantage Status som en del av Commvaults Advantage Partner-program.
    Denna specialisering gör Arrow till specialister inom Implementation Foundation.

Partnerresurser

  • Tillgång till Commvaults Partner Advantage-portal för försäljning, marknadsföring och tekniska verktyg och support

Kontakta Arrow

För att bli Commvault-partner via Arrow, vänligen kontakta Arrows Commvault-team på 08-555 188 00 eller sales.ecs.se@arrow.com

Hur kan vi hjälpa till?

Vi använder enbart din information i enlighet med vår Privacy Policy.

Kom i kontakt med Arrow

 

Commvault ger dina kunder möjlighet att säkerhetskopiera och återställa databaser, e-postsystem, virtuella maskiner, ERP-applikationer och till och med filer lagrade i tredjepartsfildelningsprogram. Dessa data lagras och skyddas i ett säkert, centraliserat virtuellt arkiv.

Commvaults integrerade, automatiserade dataskydds- och återställningslösningar hanterar, åtkomst och utnyttjar data aktivt var den än befinner sig, oavsett om det är lokalt eller i molnet.

Commvault betraktar sig själva som förvaltare av sina kunders viktigaste tillgångar och erbjuder innovativa lösningar för att förvandla det traditionella datacentret till morgondagens datacenter.

 

Commvault tar en helhetssyn på molnhantering och gör att dina kunder kan hantera sin virtuella infrastruktur oavsett hypervisor eller molnplattform.

Commvaults snapshothanteringskonsol fungerar med de största leverantörerna av lagringshårdvara för att förena och förenkla snapshots.

Arbetsflödesautomation gör det möjligt för kunder att välja mellan en uppsättning förkonfigurerade arbetsflöden eller enkelt skapa arbetsflöden med ett intuitivt GUI för att automatisera rutinmässiga eller upprepade uppgifter.

Commvaults arbetsflödesautomatiseringsverktyg kan användas för att tillhandahålla tjänster och tillföra extra värde för kunderna.

 

Med Commvaults innehållsbaserade lagringslösning kan kunder fastställa sina egna lagringspolicy´s och bara behålla innehåll som är nödvändigt, baserat på kriterier som filnamn, typ, taggar och nyckelord. Commvaults fildelningstjänster behåller också filer synkroniserade och tillgängliga, medan de förblir kompatibla och säkra.

Commvaults e-postarkivering kan förbättra applikationsprestanda, minska lagringskraven och frigöra IT-tid genom att tillåta självbetjäningsåtkomst till arkiverade e-postmeddelanden. Med Enterprise-sökning och eDiscovery är det snabbare och enklare att söka efter och hämta data, vare sig det är den juridiska avdelningen eller en användare som behöver data.

Med Commvault är data krypterat och borttappade maskiner kan rensas för att minimera riskerna i samband med förlust eller stöld av företagets hårdvara. Detta gör det möjligt för användare att svara på kraven på compliance vid lagring, hantering och åtkomst till data.

 

Att skydda och hantera data är företagens högsta prioritet, men många organisationer står inför utmaningen att minska kostnader, risk och administration medan de fortfarande använder traditionella dataskydd och manageringsverktyg.

Commvaults HyperScale-lösningar är utformade för att möta dessa utmaningar och erbjuder ny arkitektur för dataskydd och manageringsbehov som är lätt att citera, sälja, installera, konfigurera och stödja.

Hyperscale gör det möjligt för kunder att betydligt minska komplexiteten och kostnaden inom deras miljö, genom att använda skalbar arkitektur och ge kunderna valet att använda antingen Commvault HyperScale Software (byggd på branschledande hårdvara som en del av referensdesignen) eller Commvault HyperScale Appliance.