/ > Om Arrow ECS > Varför Arrow ECS

Varför Arrow ECS?

Arrow ECS är en värdeadderande distributör som levererar kompletta IT-lösningar för mindre, medelstora och stora företag och organisationer.

Genom att vara rådgivare för både leverantörer och återförsäljare, ser vi till att förenkla processer, skräddarsy lösningen och säkerhetsställa att partners utvecklar sin affär.
Vi kan skapa lösningar med de bästa komponenterna inom infrastruktur, för att möta kundens IT behov.

All försäljning sker via partnerföretag.
 

Channel Management

Den tekniska utvecklingen och ökade konkurrensen på marknaden bland partners och leverantörer gör att det finns utrymme för utökat stöd från en distributör. Som den ledande värdeadderande distributören gör Arrow ECS det genom Channel Management - en strategi som bygger på utveckling av kanalen och marknaden samt tjänster som stöttar detta erbjudande.
 
  • Kanalutveckling
    Vi ger ett omfattande stöd till våra partners för att minska deras arbetsbörda. Till exempel administration av förnyelser samt gemensamma initiativ för att gå till marknaden.
  • Marknadsutveckling
    Vår kunskap om kanalen gör att vi blir allt mer involverade i leverantörernas tillväxtstrategier. Vi hjälper dem att nå nya marknader. Genom att ha ett lösningsfokus kan vi hjälpa våra partners att ta sig in på nya marknader med bland annat program för marknadsföring.
  • Kanaltjänster
    Gör det möjligt för partners att fokusera på sin kärnverksamhet genom att vi hjälper till med sånt som ligger utanför den. Men också att generera högre vinst genom att erbjuda ökat stöd till kunderna i form av bland annat utbildning, rådgivning, teknisk kompetens samt finansiellt stöd.