/ > Lösningar > Hosting/Cloud > SimplySo

SimplySo

SimplySo är en leverantör av "no training" add-on till Office 365, SimplySo tillför ett metadata-lager som gör att användarna känner igen sig i traditionell mappstruktur och dokumenthantering samt tillför ett unikt användarflöde. På detta sätt kan kunderna få glädje av sin sharepoint online plattform utan komplexitet.
 
Låt dina kunder få ut mer av Office 365
Med SimplySo som ett metashare lager ovanpå Sharepoint Online, blir SharePoint Online lika lätt att använda som dropbox, facebook och projektplatsen, allt med full säkerhet.
Framtiden är tjänstebaserad – framtiden är nu.
  • Ingen implementering
  • Inget underhåll
  • Inga lokala uppdateringar
 
Som återförsäljare kan ni sälja SimplySo till både nya och existerande kunder med Office 365.

För vem?
SimplySo är extra relevant för kunder som:
  • Letar alternativ till sin gamla filserver
  • Letar after lätt och säkert tillgång till filer utan VPN
  • Skapar share point add-ons
  • letar efter intranet "light"
 
Krav för att använda SimplySo
Datat ska ligga på SharePoint Online. Finns inte ert data på SharePoint Online, erbjuder SimplySo utbildning för användning av  SimplySo Migration Wizard, varav ni kan flytta och strukturera data i till en Team Site struktur till kundens SharePoint Online tenant. SimplySo Migration Wizard är gratis att anävnda för partners som köpt SimplySo.