Arrow ECS Internet > Lösningar > Hosting/Cloud

Hosting/Cloud

På Arrow ECS, ser vi "hosting" som ett nyckelord i den moderna uppfattningen om IT, eftersom fler och fler slutanvändare är väljer att inte själva äga sin IT-infrastruktur utan istället köper IT-as-a-service . Denna konstellation ger slutkunden för att fokusera på sin kärnverksamhet och lämna IT-relaterade delen av verksamheten till IT-proffs.
 
Molntjänster som finns på marknaden idag har mognat i så hög grad att det inte bara är säkert att göra sina IT-satsningar där, utan också logiskt ur ett affärsmässigt perspektiv. Dessutom kan spridningen av hosting också ses som en positiv effekt av tankesättet 'Mobility' som krävs i allt större utsträckning hos företag som vill ge utökad flexibilitet och produktivitet till sina anställda.
 
En unik hostinglösning ger önskad effekt
Hosting är inte begränsad till att vara relevant för en viss storlek eller typ av verksamhet, utan kan däremot bidra positivt till företaget då det frigör resurser för IT-avdelningen. som mest, med hosting inkluderar kan frigöra resurser från IT-avdelningen. En hostinglösning är inte bara en hostinglösning - det är viktigt att få rätt vägledning genom beslutsprocessen, för att uppnå önskad effektivitet.
 
Hosting i samarbete med Arrow ECS
Vi arbetar med hosting utifrån synvinkeln att bistå våra partner med teknisk support, telemarketing, gemensam marknadsföring samt en mycket bred produktportfölj. Detta kan i nästa steg skapa den bästa möjliga lösningen för slutkunden. Vi erbjuder ett antal kvalificerade tekniker inom samtliga produktområden som kan ansvara för implementering och konfigurering av hela vår produktportfölj.
 


Kontakta oss gärna så berättar vi mer!
Daniel Aldebo
Business Unit Manager Cloud
+46 70 593 41 22
Andreas Widén
Product Sales Specialist
+46 70 477 18 03
Martin Svennberg
Product Sales Specialist, Cloud
+46 70 778 97 90
Simon Per Gustav Östling
Sales Engineer
+46 72 719 76 00