Datacenter

Inom Datacenter & Mobility fokuserar vi på access och virtualisering av infrastruktur, plattform och applikationer för att skapa en effektiv IT-miljö med säker och flexibel access.
 
Våra leverantörer erbjuder lösningar för att effektivisera arbetet på IT-avdelningarna. Med produkter som bygger på en teknik som erbjuder säker och enkel åtkomst av information, oavsett var användaren befinner sig, konsolidering och virtualisering av fysiska servrar samt Tunna Klienter kan vi täcka in ett brett spektra av de infrastrukturella behov som kan tänkas finnas för ett företags IT-lösningar.
 
Efterfrågan på virtuliseringsteknik fortsätter att växa explosionsartat i hela världen och Sverige utgör inget undantag.
 
 
 
​​​​​​​​
 

 Datacenter

 
Torbjörn Andreasson
Business Unit Manager - Datacenter
+46 735 242 410
Hanna Rothnil
Business Development Manager
+46 733 309 020
Benny Jensen
Business Development Manager
+46 732 324 219
Anders Wahlfridsson
Business Development Mgr.
+46 708 257 848
Michael Stark
Business Development Manager
+46 703 486 395
Peter Andreasson
Business Development Manager
+46 701 651 630
 

 Sales

 
Tony Forstén
Business Development Manager
+46 732 324 201
Hans Andersson
Product Sales Specialist, Oracle
+46 738 046 109
 

 Technical

 
Matteus Engström
Sales Engineer
+46 732 32 42 29
Thomas Halvarsson
Sales Engineer
+46 709 197 202
 

 Marketing

 
Pernilla Andersson
Marketing Project Manager
+46 733 666 802
 

 Inside Sales

 
Carina Segeblad
Inside Sales
+46 732 324 206
Tommy Frisk
Inside Sales
+46 706 183 419
Jan Attevall
Inside Sales
+46 706 183 410
Robert du Puy
Inside Sales
+46 732 324 222
Christina Hansell
Inside Sales
+46 733 666 827