Next Gen Datacenter

Minska kostnader och komplexitet, förbättra prestanda och applikationstillgänglighet och integrera era resurser.

Produkter Bli partner

Next Gen Datacenterlösningar

Vi hjälper dig att ta fram lösningar som är relevanta för din kund, matcha deras mål med rätt lösningar.

Idag söker dina kunder efter lösningar för att förbättra effektiviteten och verksamheten i sina datacenter. De har tröttnat på att bygga sina egna lösningar med

kompatibilitetsproblem, test och dokumentation som tillkommer.

Oavsett om du är ute efter hyperkonvergerade system eller beprövad referensarkitektur, är Arrow redo att hjälpa dig att finna den bästa lösningen för dig och din kunds infrastruktur.

När det gäller Next Generation Data Centerlösningar har Arrow försäljnings- och teknisk expertis för att hjälpa dig att stänga fler affärer.

För många av dina kunder är det viktigt att få se och testa lösningarna. Detta är nu möjligt genom att använda sig av Arrows kompetenta teknikgrupp som genom Arrows Demo Center kan visa våra leverantörers lösningar, antingen personligen eller på distans, för design, demo, test och PoC.

Affärsverksamheten kommer först - nu kan organisationer bygga ett datacenter som fungerar som de vill ha det och inte vara styrda av att tekniken dikterar villkoren.

Enklare hantering - inbyggd programvara, alla datacenterresurser tillhandahålls, övervakas och administreras från en plattform.

Outnyttjande elimineras - sammanslagning av varje resurs säkerställer att varje investering maximeras.

Snabbare till bra resultat - flexibilitet och automatisering underlättar smidighet och förmågan att leverera tjänster snabbare än någonsin.

AaaS (Anything as a Service) - principerna för automatisering och orkestrering kan användas i varje serviceflöde och ökar fördelarna ytterligare.

Kontakta oss

Om du vill lära dig mer om våra Next Generation Data Centerlösningar kontaktar du din Arrow Key Account Manager eller kontaktar ett av våra leverantörsteam.

Hur kan vi hjälpa till?

Vi använder enbart din information i enlighet med vår Privacy Policy.

Kom i kontakt med Arrow

I och med att datatillväxten inte visar några tecken på att minska och data blir alltmer ostrukturerat fortsätter det ökande behovet av lagring.

Lagring handlar inte bara om kapacitet.

I stället handlar det om smart datalagring. Idag hjälper vi våra partners att integrera lagring in i en modern arkitektur. 

Arrow hjälper er gärna att:  

 • Maximera existerande investering och identifiera "mörk" lagring
 • Rekommendera passande teknologier
 • Bedöma prestandakrav
 • Formulera lösningar som matchar kraven
 • Planera för migrering av nuvarande till framtida lösningar
 • Designa, leverera och supporta lösningarna

Arrows uppställning av mjukvaruleverantörer och ekosystemet av kompletterande teknik sätter oss i en top-position för att hjälpa våra partners med en rad olika mjukvaruprojekt.  

 • Infrastruktur hantering - allt från smartare systemövervakning till dataskydd
 • Databas - Systemen är nödvändiga för att behålla och hantera strukturerat data
 • Middleware - att sammanfoga mjukvarusystem och databaser för att skapa relevanta dataflöden
 • Applikationer - affärsverksamhet eller verksamhetskritisk programvara kopplad till kundens dagliga verksamhet

Trots hypen för molntjänster är det ingen tvekan om att on-premise-miljöer fortsätter att spela en viktig roll i IT-strategin för många organisationer, särskilt då hybridinfrastruktur blir normen. Serverteknologi förblir därför en grundläggande del av plattformen med uppgift att leverera de tjänster som en organisation är beroende av.

Arrow har mycket goda relationer med många av tillverkarna som ansvarar för att driva nästa generations innovation inom området.

Vi har satsat mycket på kompetens så vi tillhandahåller:

 • Djup kunskap i tekniken
 • Inblick i konfigurationer och dimensionering
 • Möjlighet att utforma, implementera och stödja lösningar
 • Färdigheter som integrerar i vanliga och komplexa miljöer
 • Korsteknisk kunskap och beprövade "blue prints"

Att ta det som virtualiseringen har gjort för servrar och tillämpa det på andra skikt i datacentret ger möjlighet att fundamentalt ändra hur IT-tjänster levereras och omvandla datacentret till en öppen miljö som är byggd för innovation.

 • Compute - virtualisering av beräkningsresurser och användning av hyperkonvergerad teknologi för att bygga tillförlitlig infrastruktur som kan skala.
 • Managering - Kritiskt för att möjliggöra det mjukvarudefinierade datacentret och driva orkestrering och automatisering som gör det möjligt.
 • Säkerhet - Implementera säkerhet inom datacentret och inte enbart som ett yttre skal.
 • Lagring - lagringskapacitet, identifiering av nya lagringsfunktioner och matchande workloads till de mest lämpliga resurserna.
 • Nätverk - möjliggör för applikationer och nätverket att samarbeta för att förbättra servicekvaliteten och optimera resurserna

Related Products