Data Intelligence

Idag styrs världen mer och mer av data. Förändra och nyttja detta data till affärsmöjligheter och affärsnytta

Produkter Bli partner

Data Intelligence lösningar

Nyttja data för att nå bättre resultat

Den genomsnittliga organisationen har mer data än någonsin, och potentiellt är det enbart bara den strukturerade, traditionella data som organisationen är medveten om - innan man ens räknat med nya datakällor som sociala medier, appliances, cloud och Internet of things

Att strukturera och förstå dessa data med hjälp av Data Intelligence kan organisationer skapa stora fördelar så som;

  • Ökad konkurrenskraft
  • Snabbare att skapa affärsvärde tack vare bättre beslutsfattande
  • Snabbare smartare anpassning till förändringar i affärsverksamheten
  • Högre effektivitet i verksamheten

Arrow´s konkurrensfördelar

Arrow har skapat ett lösningskoncept som ger våra partners möjligheten att leverera lösningar som gör dessa fördelar möjliga att uppnå. Vi har kombinerat ett omfattande utbud av teknologi med högsta tekniska kompetens för att hjälpa er med alla delar av er Data Intelligence lösning.

Denna end-to-end lösning kan inte visas på ett bättre sätt än med vår fantasifulla How Happy is London experiment, ett verklighetsbaserat exempel på hur Data Intelligence kan användas för att hantera en Big Data utmaning

Kontakta oss

För att lära dig mer om våra Data Inteligence lösningar, hör av dig till din Arrow Account Manager eller hör av dig till ett av teamen

Hur kan vi hjälpa till?

Vi använder enbart din information i enlighet med vår Privacy Policy.

Kom i kontakt med Arrow

Samla in data från alla resurser du behöver, från IoT till sociala medier

Skapa rätt lagringsytor för att kunna spara alla typer av data

Förbered och hantera datat så att det kan användas av många typer av användare

Installation av verktyget och metodologier som förändrar rådata till affärsinformation inklusive XXXX

Ger beslutsfattare möjligheten att se analyser grafiskt visualiserade så de kan förstå komplicerade samband eller se nya mönster. Det ger dem chansen att ta beslut baserat på data i realtid.

Ser till att var än företagsdata är lagrat så är det säkert från både interna och externa hot med hjälp av det mest omfattande säkerhetserbjudandet i världen

Related Products