/ > Leverantörer > VMware

VMware

VMware är världens ledande leverantör av virtualiseringsprogram och privata molnlösningar. VMware levererar extremt skalbara, ekonomiska och lättillgängliga lösningar med stor räckvidd och som kan matcha de behov och krav som företag i alla storlekar har på virtualisering och molninstallationer, vare sig de är privata, offentliga eller en hybrid.

VMware förmår genom konstant produktutveckling att visa hur deras produkter kontinuerligt är i stånd till att reducera kapital- och driftomkostnader samt förbättra verksamhetens flexibilitet och rörlighet. Samtidigt garanterar VMware en kontinuitet och säkerhet som vida övergår vad man kan uppnå i en traditionell icke-virtuell värld. Med deras molnstrategi visar de dessutom hur detta kan lyftas direkt upp i skyn.

VMware hos Arrow ECS Sweden AB

Vi är den största och ledande VMwaredistributören i Sverige och det enda kurscentret i Sverige med Premier VMware Authorized Training Center (VATC).
Vi strävar efter att:

  • vara innovativa vad gäller det värde vi levererar till partner och slutkunder.
  • ha de mest kompetenta medarbetarna och det högst certifierade VMware-kurscentret i Danmark.
  • bibehålla vår premiumstatus som VMwaredistributör.

Fokus
Vi är rustade för att ge stöd åt våra partner för att utöka deras VMware-verksamhet genom att till exempel hjälpa dem och deras kunder med:

  • Att utnyttja deras vSpheremiljö ännu bättre än de gör i dag genom att implementera vSphere med Operations Management. Detta för att närma sig begreppet Software-defined data center, vilket möjliggör en väsentlig tidsbesparing i driften av IT.
  • Att införa automatisering av det sätt som IT drivs på genom att bland annat gå från vSphere till vCloud Suite och implementera fördelarna med en privat/hybrid sky, som ger kunderna kvickhet, skalbarhet och valfrihet.
  • Att administrera användarna, deras applikationer och data på ett tidsenligt och framtidssäkrat sätt och på så sätt uppnå administrativa och ekonomiska fördelar i förhållande till det sätt som dessa element hanteras på i verksamheten idag. Denna lösning heter VMware Horizon Suite.

Vårt team tror att den viktigaste molninfrastrukturen de kommande tio åren kommer att vara VMware.

Lösningar
Våra lösningar lägger sig naturligt jämte våra fokusområden, och vi arbetar därmed mot att definiera lösningar som skapar rörlighet, valfrihet och skalbarhet i slutkundens datacenter, samtidigt som vi har fokus på det affärsmässiga genom att öka tidsbesparingen och de ekonomiska fördelarna. 

Kompetenser
Vårt interna försäljningsteam arbetar bland annat med proaktiva förnyelser och egenutvecklade verktyg för att göra offerering och licensöverblick snabbare och effektivare. Detta innebär även att våra system kan anslutas för att interagera med våra partner.

2013 tilldelades Arrow ECS VMwares pris för "Innovative Distributor of the Year", vilket vi värdesätter stort i vårt team, där innovation och framförhållning är två av våra spetskompetenser.

Hur kan vi hjälpa just dig?
Vi kan ge råd om tekniklösningar till slutkunden, vilket möjliggör att kunden kan gå från att ha ett kostnadsbaserat IT-infrastrukturcenter, till att ha ett verksamhetsorienterat center och därmed vara fokuserat på IT som tjänst.

Hos Arrow ECS har vi under ett mångårigt och nära partnerskap med VMware byggt upp ett brett spektrum av kunskap och kompetenser, tjänster, lösningar och strategier gällande VMwares produkter, som vi använder för att stötta våra partners verksamhet på bästa möjliga sätt.

 

 VMware Software Defined Data Center

 
 

 Senaste nytt

 
 

 Vill du veta mer?

 
Mats Sid
Business Development Manager
+46 73 354 54 53
Daniel Lundqvist
Channel Sales Manager
+46 73 330 90 08