hero-data-virtualization-gi-167326832_1366x388.jpg
Organisationer idag kämpar med att få synlighet och inblick i sitt snabbast växande data — ostrukturerad data. Denna typ av data – inklusive e-mails, dokument och filer — exponerar organisationer för skadliga säkerhetsrisker och oavsiktliga personligt identifierbara informations- (PII) läckor. Detta problem förväntas intensifieras eftersom företagens datatillväxt accelerererar med 49% per år, enligt Veritas Genomics Index.1 2017.
 
Den nya integrerade klassificeringsmotorn gör det möjligt för organisationer att snabbt skanna och tagga data för att säkerställa att känslig information hanteras korrekt och skyddas. Denna innovativa teknik ger bred insyn i PII och hjälper företag att uppfylla sina efterlevnadskrav.
 
Den nya tekniken är tillgänglig i Veritas Data Insight 6.0 och i Veritas Enterprise Vault 12. Framtida integrationer planeras över Veritas data skydd, lagring och Governanceportföljen.
 
För mer information kontakta vår Hanna Rothnil, hanna.rothnil@arrow.com eller läs den djupare artikeln här