Veritas flex appliance.png

Flex Appliance konsoliderar flera NetBackup data protection deployments på en enda Appliance som minskar kostnad och komplexitet.

Läs mer här