Från och med den 1 november 2016 går det INTE att förnya Veritas supporten efter utgångsdatumet.

För Backup Exec, System Recovery & DLO är det nya EXPIRED MAINTENANCE licenser som gäller efter supportens utgångsdatum (en ca 70% höjning)

För Enterpriseprodukterna; Netbackup, Enterprise Vault, Data Insight mfl är det en förseningsavgift på 25% som gäller.

Se mer info här

Hör av er till oss på Arrow om det är något ni undrar över.