/ > Leverantörer > Veeam

Veeam Software

Veeam arbetar utifrån övertygelsen om att data är varje företags mest värdefulla resurs, och säljer därför lösningar som uteslutande fokuserar på virtualisering och molntekniker. Den gamla typen av säkerhetskopieringssystem uppfyller inte de krav som ställs på virtuella miljöer, växande datamängder, begränsade fönster för säkerhetskopiering, och en konstant ökande intolerans mot avbrottstid och dataförluster. Hos Veeam ser vi dagens krav på IT som en konsekvens av de problem som tidigare förknippats med säkerhetskopiering såsom begränsad prestanda, ökande komplexitet och höga omkostnader.

Veeam arbetar för att lösa denna problemställning genom att erbjuda en rad produkter som är prisvänliga, har optimal prestanda och samtidigt är enkla att använda tillsammans med det moderna datacentret (VMware och Hyper-V). Med Veeam behöver man aldrig mer uppdatera en agent eller återskapa en virtuell maskin från grunden, och Veeam Backup och Replication ger omfattande fördelar jämfört med äldre säkerhetskopieringssystem genom att:

  • Minska tiden för säkerhetskopiering och återskapande med 95 %
  • Minska administrationstiden med 90 %
  • Minska omkostnaderna med upp till 70 %

Veeam hos Arrow ECS Sweden AB

Hos Arrow ECS kan vi ge råd om Veeamlösningar i alla faser: tjänster vid införsäljning, licensiering, implementering och utbildning. I våra  utbildningslokaler i Kista håller vi Veeams kurser och arbetar generellt med tekniskt kunnande för att våra partner och slutkunder ska vara uppdaterade med den senaste tekniken från Veeam. Våra fokuspunkter är att:

  • Fungera som föredragen distributör i Sverige när det gäller Veeam.
  • Hjälpa Veeams befintliga partner att maximera sina intäkter på försäljning av Veeams lösningar.
  • Säkra att slutkunder i hela Sverige maximerar avkastningen från sina investeringar i Veeam genom grundlig utbildning.

Lösningar
I våra lösningar tar vi utgångspunkt i att säkerställa att partner såväl som slutkund får bästa möjliga resultat med Veeam vad gäller behoven i den specifika situationen.

Hos Arrow ECS differentierar vi oss som Veeamdistributör genom att kunna ge råd och leverera den server-, lagrings- och nätverksinfrastruktur som krävs för en Veeamlösning.

Kompetenser
Vi strävar efter att alltid ha två Veeam Certified Engineers (VMCE) och samtidigt har vi byggt en rad verktyg som gör det enkelt för våra partner att handla med Veeamprogramvara. Vi har hela tre licensspecialister och vårt team kan tillhandahålla rådgivning innan försäljning till partner och slutkunder om Veeams teknikportfölj. Slutligen är vi auktoriserade av Veeam för att kunna erbjuda deras officiella kurser.

Hur kan vi hjälpa just dig?
Våra Veeamcertifieringar kombinerat med de många timmar vårt team lägger till vardags på att hantera Veeam, säkerställer att du har en kompetent samarbetspartner och distributör i Arrow ECS, där fokus ligger på den rätta lösningen.

 

 Senaste nytt

 
 

 Vill du veta mer?

 
Hanna Rothnil
Business Development Manager
+46 73 330 90 20