/ > Leverantörer > Symantec

Symantec

​Symantec är totalleverantör av IT-lösningar och arbetar främst med försäljning och support inom säkerhet, tillgänglighet och management.
Symantec gör det lättare att hantera och säkra en verksamhets data- och IT-system genom att erbjuda totallösningar inom bland annat:

  • Klientsäkerhet
  • Gateway- & nätverkssäkerhet
  • Arkivering av bland annat e-post, fil, SharePoint
  • Dataskydd, bland annat säkerhetskopiering, återställning och förhindrande av dataförlust
  • Administration av klienter och servrar

Lösningarna är inte bara självständiga punktprodukter utan kan integreras efter behov och därmed användas mer optimalt i organisationen. Målet är att ta bort komplexiteten och därmed minimera omkostnaderna för IT-driften.

Symantec hos Arrow ECS Sweden AB

Fokus
Symantec-teamet arbetar primärt utifrån tre fokuspunkter - säkerhet, tillgänglighet och lagringshantering. Det innebär att vi bland annat fokuserar på att en verksamhets data ska vara säkrade mot skadlig programvara, och mot påverkan utifrån samt säkrande av verksamhetens virtuella miljö. Vi arbetar med en rad säkerhetskopieringsapplikationer som säkrar verksamhetens data vid eventuella avbrott.  Slutligen är vi även mycket gott rustade inom lagringshantering oavsett produkter, eftersom vi arbetar med programvara som är oberoende av både produkter och tillverkare.

Lösningar
De fokuspunkter vi har i teamet reflekteras även i våra lösningar, som typiskt levereras inom:

  • Tillgänglighet (säkerhetskopiering, arkiveringslösningar och kluster)
  • Säkerhet (klient- och gatewaysäkerhet, DataLoss-prevention, kryptering för till exempel klient, filnivå och e-postl)
  • Hantering (Av klienter, servrar, driftsättning, resurser och innehåll samt av mobilitet, BYOD. Slutligen arbetar vi även med streaming av applikationer och OS)

Alla våra lösningar tar avstamp i de allra bästa produkterna, och förenat med de kompetenser vi har i teamet når vi gång på gång i mål och säkrar nöjda slutkunder.

Kompetenser
Symantecteamet består av en rad mycket kompetenta och inte minst erfarna medarbetare som varje dag arbetar med att ge stöd till våra partners verksamheter, och skapa optimala lösningar till slutkunden. Teamet består av en rad dedikerade medarbetare inom både tjänster för införsäljning, försäljning och licenser samt en rad lösningsspecialister, som kan hantera de tekniska aspekterna av en Symanteclösning.

Hur kan vi hjälpa just dig?
I vårt team har vi erfarenhet och kompetens inom en lång rad områden som gör att vi kan assistera våra partners verksamhet på ett tillfredställande sätt. Vi erbjuder bland annat produktutbildning, försäljningsseminarier och tekniska seminarier samt försäljningsfrämjande aktiviteter i form av sambesök och kundbesök. Vi kan assistera din verksamhet på alla områden du önskar – från tjänster före försäljning till implementering.

I förhållande till slutkunden kan vi identifiera de utmaningar kunden står inför och fungera som sparringpartner vid val av IT-lösning. Detta görs både utifrån ett IT-mässigt fokus, men även utifrån en affärsmässig vinkel – en kombination vi anser som nödvändig när vi arbetar med kunder.


 

 Senaste nytt

 
 

 Vill du veta mer?

 
Ilpo Wilkman
Business Development Manager Security
+46 70 390 07 62