/ > Leverantörer > Skybox Security

Skybox Security

​Ledande leverantör av Proaktiv riskhantering inom säkerhet. Har lösningar för:

  • Network Security Management
  • Vulnerability Management
  • Cyber Threat Management
Den omfattande Skybox-plattformen ger företag full insyn och analytisk driven intelligens för att skydda sina nätverk och bekämpa cyberattacker snabbt. Skybox Enterprise Suite automatiserar säkerhetsprocesser som utvärderar, analyserar och åtgärdar risker vilket minskar svarstider från dagar eller flera timmar till minuter.
 
Vulnerability Control (tidigare Risk Control) är nästa generations metod för sårbarhetshantering. Vulnerability Control teknik upptäcker sårbarheter varje dag, även på traditionellt icke genomsökbara enheter. Med total nätverkssynlighet och kontinuerlig information om hot, analyserar Vulnerability Control automatiskt affärsrisker och prioriterar sanering inom ramen för nätverket så att du kan ta de bästa åtgärder snabbt.
 
Threat Manager är en arbetsflödeslösning för hot som kontinuerligt presenterar den senaste uppdateringen av hotlarm, belyser sårbarheter i systemen och utför frågor och affärskonsekvensanalys för att automatiskt prioritera viktiga hot för omedelbar sanering.
 
Firewall Assurance finner luckor i säkerheten genom att automatiskt undersöka brandväggsregler och konfigurationer från flera brandväggar för att hålla ditt nätverk säkert, optimerat och i enlighet med regler och policys med minimal ansträngning.
 
Network Assurance samlar in och analyserar nätverksenheters konfiguration för att skapa en detaljerad nätverksmodell och topologikarta. Använd Network Assurance för att hitta säkerhetsproblem som orsakas av konfigurationsfel eller felsök tillträdesfrågor och anslutningsvägar. Nätverksmodellen uppdateras automatiskt vilket ger en arbetsmiljö att arrangera säkerhet, efterlevnad eller andra förändringar som planerade nätverksförändringar utan att påverka produktionsnätverk.
 
Change Manager automatiserar arbetsflöden för brandväggsförändringar, bedömer risken för föreslagna ändringarna innan de genomförs och kontinuerligt säkerställer efterlevnad av policy samt ger fullständig spårning av förändringar.

 

 

 

 

 Vill du veta mer?

 
Ulrika Sandberg
Inside Sales Manager
+46 73 366 68 12