/ > Leverantörer > Pulse Secure

Pulse Secure

Pulse Secures fokus är 100% säker åtkomst.
Säker åtkomst för användare, enheter, saker och tjänster.
 
För 4 år sedan sålde Juniper Networks av Junos Pulse Business Unit till ett nytt företag - Pulse Secure.
Det finns inget ägarskap mellan företagen och Pulse Secure är helt fria att utveckla integration till andra leverantörer, som FW, SIEM, MFA, switching, WLAN etc.
Under dessa 4 år har det fokuserats rejält på utveckling, ny funktionalitet och nya lösningar har släppts. Ingen annan tillverkare har fokuserar 100% på Secure Access, som PulseSecure med sin breda lösningsportfölj.
 
Företag och organisationer står inför stora utmaningar kring enkel, användarvänlig och säker tillgång till data när användare, enheter och data är i rörelse. Lägg sedan till olika typer av enheter, IoT, gäster, konsulter, partners m.fl. Att bygga säker åtkomst med punktlösningar blir så småningom helt ohållbart.
PulseSecures rollbaserade accesslösning ger dig ett mycket användarvänligt och kraftfullt verktyg för säker åtkomst i en hybrid värld. En användare ska inte ens veta om det är en VPN uppe eller inte. En användare vill bara logga in och arbeta.
 
o Remote Access – SSL VPN; extremt flexibel lösning för att möta alla typer av olika krav på fjärråtkomst
o Nätverksåtkomst – NAC; integreras med switch, WLAN och Firewall-leverantörer som Juniper, Checkpoint, PaloAlto, Fortinet
o Cloud Access; ex. O365, SaaS, etc. SAML2.0 auth federation för att möjliggöra samma säkra inloggning och compliance kontroll även för Cloud-tjänster
o Mobil åtkomst; MDM - Per-App-VPN
o IoT-åtkomst; Profilera och hitta enheter och inställd åtkomstpolicy baserad på profilerad enhetsdata
o Gäståtkomst
o Konsult/Kund access
o vADC - virtuell App Delivery Controller, App visiblity, WAF, byggd för virtuell och moln från början.
o Central Management


Lösningarna finns som:
• Fysisk maskinvara
• Virtuella enheter; VMware, KVM, Hyper-V
• Cloud Appliances för Azure, Amazon och snart även Google
 

 Senaste nytt

 
 

 Vill du veta mer?

 
Björn Kjellin Hård
Business Development Manager
+46 72 179 30 03