​“TAPE IS DEAD!” – så löd slagorden från vissa tillverkare för några år sedan. Tillverkare av diskbaserade backupsystem närmare bestämt. Tiden har med all tydlig önskvärdhet visat hur fel de hade …!


Läs mer här om den förmodade Tape-döden >