Med ständigt flera hot att försvara sig mot samt kraven på att följa lagar och förordningar så är behovet av en heltäckande säkerhetsinfrastruktur. Därför har vi integrerat säkerhetsfunktioner direkt i hårdvaran i den senaste generationens SPARC-servrar. Nu vill vi visa er hur det fungerar i praktiken – och vad ni kan få för fördelar av detta.

Kom till Oracles frukostseminarium den 26:e januari, mellan 08:00-11:30 med efterföljande lunch och hör mer om:
  • de viktigaste funktionerna i Oracles nya SPARC M7- och SPARC Minicluster-system
  • de nya säkerhetsfunktionerna i Oracle Solaris 11.3
  • en demo av SPARC:s ”Silicon Secured Memory”
hur de båda nya systemen kan hjälpa till med säkerhetsutvärdering av databaser och logganalys.
 
 
Anmäl dig här.