Oracle gör under hösten en större push för att nå ut med sitt SL150 Tape bibliotek i Norden.

Några av deras aktiviteter under hösten är:

Massvis med ”brus” i sociala medier, utringningskampanj till nuvarande Tape kunder och nya prospekt, reklam på LinkedIn, brev till nuvarande Tape kunder och nya prospekt, extra rabatter.

Vi ser att när man paketerar ett Tape bibliotek med mjukvara (Backup och Arkivering) så underlättar det försäljningen eftersom man enklare kan räkna hem investeringen då kunden kan anv sig av sin befintliga disk budget. Det blir också en högre marginal för er då ni kan rabattera mer på HW och mindre på SW där marginalerna är högre.

Om ni vill veta mer, kontakta vår Hans Andersson, hans.andersson@arrow.com,
tel.nr: +46 738 046 109.

Oracle StorageTek SL150.jpg