Mängden data ökar för varje dag – det är all medvetna om. Detta är ett resultat av allt mer datadrivna verksamhetsprocesser och funktioner, som är en naturlig del av företagens ökade användande av IT stöd.

Men det är ett mångfasetterat problem. Dels för att de flesta företag inte har kategoriserat sina data och därmed inte vet vad som är affärskritiskt och vad som inte är det. Men härigenom hamnar många IT avdelningar i situationen att de ständigt måste uppgradera sina lagringssystem. Det är kostsamt, skapar avbrott i produktionen och är egentligen inte effektivt för dataaccess, efter som oviktig information blandas med affärskritisk på dyra disklösningar.

Veritas och Oracle presenterar en lösning för att kunna lagra stora mängder data utifrån att man har klassificerat sitt data till vad som är affärskritiskt och vad som inte är det. Härigenom kan företagen effektivisera sina dyra disksystem till att endast lagra affärskritiskt data och resten kan man antingen arkivera eller lagra på enklare och billigare lagringssystem.

oracle-solutions.se

2016_05_SE_Oracle_tape_mail_top_v3.jpg