Tape is dead.jpg

“TAPE IS DEAD!” – så löd slagorden från vissa tillverkare för några år sedan. Tillverkare av diskbaserade backupsystem närmare bestämt. Tiden har med all tydlig önskvärdhet visat hur fel de hade…!

De flesta företag har idag ständigt växande datamängder. Anledningen är dels att de helt enkelt producerar mer data – till exempel i form av data från t ex Internet of Things och från sina verksamhetssystem.

Läs mer här >