Veeam og nutanix w48 image.png

Veeam och Nutanix samarbetar i en perfekt harmoni.

Med Veeams backup & replikering, Hyper-tillgänglighet för Nutanix för AHV, vSphere & Hyper-V.
 
Vill du veta mer om deras samarbete och vad som kommer härnäst läs vidare här.