Kunderna utvecklar sina datacentraler för att integrera leveransmodeller för hybridmoln, för ökad smidighet. Eftersom de bygger ut dessa mer flexibla arkitekturer vill de behålla fördelarna med beprövade metoder på plats som säkerställer dataeffektivitet, skydd och insikt. Dessa integreringar kan emellertid skapa nya kompatibilitetsproblem, särskilt med befintliga applikationer som är beroende av filtjänster.

NetApp utökar sitt samarbete med Microsoft för att inkludera hybrida molntjäsnter, byggt på NetApps beprövade ONTAP®-programvara, som levererar synlighet, dataåtkomst- och kontroll samt dataskydd och säkerhet för kunder som flyttar till Microsoft Azure.

Samarbetsområdena omfattar:

• Utvecklande av nya molndatatjänster, baserat på NetApp ONTAP-innovation, 
   som kommer att erbjudas i Azure-molnet.

• Tekniskt samarbete för att leverera en lösningsarkitektur som påskyndar migreringen 
   av företagsapplikationer till Azure och Azure Stack så att kunderna kan låsa upp större
   större värden från deras data.

• Integration av NetApps nyligen lanserade FabricPool-funktionalitet, vilket minskar 
   kostnaden för kalla data genom att automatiskt koppla den från lokalt till moln, 
   
med Azure Blob Storage.

• Aktivering av Azure som reservdestination för NetApps Cloud Control SaaS-erbjudande, 
   som tillhandahåller säkerhetskopiering, arkiv och överensstämmelsestjänster för att 
   förbättra Microsoft Office 365-miljön

 

För mer information tag kontakt med vår Anders Wahlfridsson, anders.wahlfridsson@arrow.com