Microsoft w36 image.jpg
Även om det finns mängder av fördelar med att leva i molnet, är det inte alla kunder som kan eller vill anamma prenumerationstänket. Det finns också scenarier där det traditionella Office-paketet faktiskt är ett måste – till exempel när det kommer till kunder där många användare delar samma dator.
 
Tidigare har Microsofts Open License-program varit sättet som dessa licenser levererats; kunden betalar direkt hela kostnaden och äger sedan licensen till sin programvara för evigt. Open License är dock inte speciellt flexibelt och licensportalen VLSC känns dessutom utmanande och obegriplig för många slutkunder.
 
För att råda bot på problemet har Microsoft lanserat ett nytt sätt att sköta leveransen av licenser och mjukvara, ett beställningssätt som till mångt och mycket påminner om det som används för succén CSP. Du beställer licenser åt kunden och de får inom loppet av några sekunder tillgång till aktiveringsnyckel samt länk för att ladda ned mjukvaran.
  • Köp och äg licensen för evigt
  • Betala direkt
  • Prissättning motsvarande Open License (ingen volymrabatt)
  • Inkluderar nedgraderingsrättighet (2-3 versioner bakåt)

Självklart har vi förberett vår portal Arrowsphere för denna leverans, och kan sedan slutet av juli erbjuda det sortiment som Microsoft tillhandahåller.
Licenser som är tillgängliga är bland andra:
  • Office-paketen, version 2016 men även enskilda program såsom Access, Word osv
  • Exchange Server 2016, med tillhörande CAL
  • SQL Server 2017, med CAL- och Core-varianter
  • Skype for Business Server 2015 och dess CAL-uppsättningar
  • Windows Server 2016, CAL för RDS, RMS samt Windows Server CAL och även External Connector
  • Windows 10 Enterprise uppgradering