/ > Leverantörer > Microfocus

Microfocus

Microfocus är ett globalt mjukvaruföretag med fokus på de tre stadigvarande utmaningarna i vår omgivning; Förändring, Komplexitet och Risk – och hur man kan få kontroll på dem.


Microfocus tror på att förse IT-avdelningar med så mycket kontroll som möjligt, för att möjliggöra kost- och tidseffektiva leveranser av deras tjänster. Därför säljer Microfocus intelligenta lösningar och inte bara mjukvara.

På Arrow ECS är vi ett dedicerat team som jobbar med Microfocus lösningar, tätt samarbete med Microfocus. Vi hjälper er att kommunicera med kunderna, designa lösningen, prissättning och orderadministration samt support och supportförnyelser.

Produktinformation:

Hemsida
Produktinformation
​​​​

 

 Vill du veta mer?

 
Nikolai Warner
Channel Developer
+46 708 607 711