/ > Leverantörer > McAfee

McAfee

McAfee som är helägt av Intel Corporation, är världens största dedikerade IT-säkerhetsföretag och arbetar med att lösa även de allra svåraste säkerhetsutmaningarna globalt. Genom proaktiva och genomtestade lösningar säkrar McAfee system, nätverk och mobila enheter världen över, samt användare när de surfar, shoppar och ansluter till internet. fee, som är helägt av Intel Corporation, är världens största dedikerade IT-säkerhetsföretag och arbetar med att lösa även de allra svåraste säkerhetsutmaningarna globalt. Genom proaktiva och genomtestade lösningar säkrar McAfee system, nätverk och mobila enheter världen över, samt användare när de surfar, shoppar och ansluter till internet.

Med sin molnbaserade tjänst McAfee Global Threat Intelligence utvecklas innovativa produkter som gör att privata användare, företag, offentlig sektor och tjänsteleverantörer kan säkra att de följer lagar och regler, samtidigt som deras egna data skyddas, sårbarheten identifieras och deras säkerhet kontinuerligt övervakas och förbättras.

McAfee ger fullt skydd för klienter, servrar och nätverk samt möjlighet att övervaka och hantera IT-säkerheten i verksamheter.

McAfee hos Arrow ECS Sweden AB

Fokus
Precis som McAfee arbetar Arrow ECS McAfee-team utifrån mottot ”Safe Never Sleeps”. Detta motto har vi alltid i bakhuvudet i vårt dagliga arbete och vi har det även med i vår rådgivning. Det uppstår kontinuerligt nya och hittills okända hot i den moderna hotbilden, och det tar vi alltid med i beaktande när vi bedömer säkerhetsbehovet hos varje enskild kund. Våra medarbetare i teamet är ytterst kompetenta för att klara varje utmaning när det gäller riskhantering av både kända och okända hot. Dessutom arbetar vi även på att begränsa potentiella förluster av data om en skada skulle uppstå.

Lösningar
Våra lösningar tar hänsyn till den konstanta ström av nätfiske, skadliga webbplatser och de komprometterade enheter det kan vara tal om i enskilda fall. McAfees säkerhetslösningar kan användas i såväl de enklaste som de mest komplexa IT-infrastrukturerna och i flera nivåer, varvid IT-säkerheten höjs markant.

Kompetenser
I vårt McAfee-team har alla sina egna kompetensområden vilka tillsammans säkerställer att våra kunder når ända fram med sina utmaningar. Vi kan hjälpa till med allt från produktinformation- och utbildning till licensrådgivning, konsultarbete före försäljning och tekniskt arbete. Dessutom har vi fokus på och kompetens inom affärsutveckling. Som en del av vår service erbjuder vi:

  • Demonstrationer
  • PoC – Proof of Concept
  • Teknisk utbildning

MS Power Alla medarbetare inom förhandsförsäljning är certifierade på den tekniska delen av de sex produktkategorierna samt ACE-certifierade inom endpoint- och nätverkssäkerhet.

Hur kan vi hjälpa dig?
Mer än 75 % av all hacking riktas mot små och mellanstora företag, och det anser vi bör tas på allvar. Vi anser att två kunder aldrig kan vara likadana, och för att vara säkra på att slutkunden får bästa möjliga säkerhetslösning analyserar vi hotbilden noga i varje enskilt fall. Våra lösningsspecialister demonstrerar gärna McAfeeprodukterna så att vi uppnår konsensus mellan återförsäljare och slutkund om vilka produkter som är de rätta i varje enskilt fall.

Vi ser det som en viktig uppgift att vara återförsäljarens sparringpartner i samband med försäljningen av en McAfee lösning. Med vår mångåriga erfarenhet på området kan vi fungera som sparringpartner under hela denna process i samband med försäljningen. Vi vill gärna bidra till den dialog du som återförsäljare har med dina kunder vad gäller en ny eller förbättrad säkerhetslösning. Tillsammans kan vi säkra en optimal process för alla parter med det slutliga målet att optimera slutkundens säkerhet.

 

 Senaste nytt

 
 

 Vill du veta mer?

 
Göran Kimby
Business Development Manager
+46 70 622 90 02