Investment-580.jpg

IT- företag som levererar tjänster står ofta inför utmaningen att de måste göra stora investeringar i början av en affärscykel, samtidigt som de vet att intäkterna kommer någon gång i framtiden. Det innebär många gånger att företagets likviditet blir lidande eftersom kapital binds i investeringar. I värsta fall kan det till och med innebära att de måste avstå från attraktiva affärsmöjligheter om investeringsutrymme saknas. IBMs kunder kan många gånger dra nytta av IBM Global Financings (IGF) tjänster för att anpassa investeringsflödena till de förväntade intäkterna och därmed kunna utnyttja fler lönsamma affärsmöjligheter.  

Här kan du läsa om hur en av IBMs kunder CDW Corp.​ hade en unik utmaning med en slutkund som önskade investera i teknologi som inte skulle finnas tillgänglig efter årsslutet och samtidigt så hindrades kunden av interna budget utmaningar – moment 22. Men med hjälp av IGF så lyckades man lösa problematiken, öka affären med 32% och samtidigt minska kostnaderna med 15%.

Investment-Figur.jpg

Har du frågor om hur IGF kan hjälpa till att lyfta din IBM-affär? 
Kontakta Patrick Krånglin-Degenne på Arrow +46 704 349 612 eller patrick.kranglin-degenne@arrow.com​ 

Studier som gjorts visar att de av IBMs affärspartners som, tidigt i säljprocessen för in betalplaner i diskussionen med sina kunder, ökar sannolikheten att vinna affären med över 25%. Därför kan det vara bra att tidigt prata med kunden om hur de ser på hela sin affär.
​​