Om Huawei

​Huawei är en ledande global leverantör av Informations- och Kommunikationsteknik- (ICT) lösningar. 
 
Genom sitt engagemang för att driva en sund verksamhet som är i ständig utveckling samt med ett öppet samarbete, har Huawei etablerat en konkurrenskraftig ICT-portfölj av end-to-end lösningar inom teleom och enterprise nätverk, enheter, molnteknologi och tjänster.
 
Huaweis IKT-lösningar, produkter och tjänster används i mer än 170 länder och regioner och tjänar över en tredjedel av världens befolkning. Med 180.000 anställda är Huawei engagerad i att möjliggöra det framtida informationssamhället och bygga en bättre uppkopplad värld.

Huawei Enterprise:

Med kontinuerlig teknikinnovation har Huawei möjlighet att fullt ut använda cloud computing, Software-Defined Networking (SDN), Big Data och Internet of Things (IoT) för att bygga en öppen, flexibel, agil och säker plattform samt främja ett samarbete och  ett win-win ekosystem där alla partner kan trivas och utvecklas.

 

Huawei Enterprise BG följer verksamhetsdriven IKT-infrastruktur (BDII) och genomför gemensamma utvecklingsprojekt med kunder och samarbetspartners och hjälper kunder inom olika branscher; myndigheter och offentliga sektorn, finansiella tjänster, energi, transport och tillverkning för att uppnå målet om digital uppgradering med "smidighet och intelligens".

För närvarande har 197 av Fortune Globe 500, inklusive 45 av de 100 bästa, valt Huawei som sin partner i den digitala transformationen.

 

 

 

 Arrow and Huawei Strengthen Global Partnership

 
 

 Enabling Networks to Be More Agile for Services

 
 

 Vill du veta mer?

 
Peter Andreasson
Business Development Manager
+46 70 165 16 30