/ > Leverantörer > F5

F5

​F5 är marknadsledande inom ”Traffic Management” av IP-baserade applikationslösningar. Företaget startade 1996 i Seattle, USA med en omsättning 2008 på 537 miljoner US dollar.

F5 Networks är världsledande på säker, tillförlitlig och snabb leverans av applikationer i nätverk (application delivery networking). Med ett flexibelt ramverk av hård- och mjukvara skapas utrymme för användardriven innovation och anpassning till varje kunds specifika behov av välfungerande och smidiga IT- och nätverkslösningar. F5:s vision om en plattform för transport av applikationer och data till användaren skapar stora valmöjligheter och skriver om reglerna för hur servrar, lagring och nätverk administreras samtidigt som kostnader sänks.

F5 fokuserar på att reducera flaskhalsar genom att tillsammans med de stora applikationsleverantörerna Microsoft, Oracle, SAP, IBM och VMware med mera  validera F5s produkter så att det blir en så optimerad och säker IT-miljö som möjligt.

Många företag upplever att användarna av webbapplikationer tycker att det går för långsamt, alltfler affärsapplikationer är ju idag webbaserade. Det innebär att åtkomst till webbapplikationer blir affärskritiskt och då upplevs som ett hinder av användarna, vilket i en förlängning kan ge frustrerade användare och allt vad det kan innebära. Vissa av F5 produkter kan öka prestandan på webb- och applikationsservar med upp till 7.x, utan att göra avkall på tillgänglighet och prestanda. Vi talar idag om att produktiviteten är beroende på applikationens förmåga till snabb, säker och kvalitativ leverans.

F5s webbplatser:
Hemsida
Produktinformation

​​​​​​​​​​​​​​​
 

 Senaste nytt

 
Patrik Ferdinand Arias
Product Sales Specialist
+46 70 689 55 54