Internet of Things är överallt.

Möjligheten att ha allt från hemlarm till kylskåp uppkopplade är ett stort steg för vad tekniken faktiskt klarar av numera. Enormt praktiskt för användarna.
Problematiken är något svårare. Hur säkras miljön upp där nästan allt är uppkopplat?