/ > Leverantörer > Densify

Densify

Cloud Optimering byggd på maskininlärning
Densify erbjuder lösningar som ger en realtids överblick och kan ge rekommendationer för kostnadseffektivisering i molnet vilket medför kontroll och visibilitet.
Reducera era molnkostnader
Densify’s optimeringsteknologi bygger på maskininlärning och levererad som en tjänst och undersöker automatiskt mönster av kundens molnanvändning, vilket görs varje timme på dagen. Tjänsten rekommenderar sedan proaktivt vilka förändringar som ska göras för att ge optimal infrastrukturprestanda och maximala besparingar av molntjänster.
Reducering av molnkostnader
Eftersom Densify studerar nyttjande i molnet 24x7 kan de rekommendera förändringar som kan leda till stora kostnadsbesparingar.
Unik insikt
Densify drivs av en avancerad, patenterad optimeringsmotor som kan ge en exakt inblick och analyser på arbetsbelastningsmönster, företagskrav och tekniska begränsningar - allt samtidigt.
Expertrådgivare
Densification Advisors är optimeringsexperter inom cloud och infrastruktur med primärt fokus är att leverera positivt resultat för kunder.
Densify Översikt Video
Denna "diskussions-video" presenterar Chuck Tatham, från Densify och Kirk Bohn från Arrow en översikt över Densify’s SaaS-applikation och Densification Advisor.
Video till Nordamerikas site: - vill vi länka dit då det ska registreras, dvs våra partners hamnar i NAs register
 
 
 

 Senaste nytt