Kritiska system behöver mer än bra stöd - de behöver förutsägbara, proaktiva och förebyggande åtgärder för att adressera problemen innan de inträffar.
 
Med ProSupport Plus från DellEMC säkerställer du minskad nertid och ökad produktivitet.
Dessutom behöver du bara ett telefonnummer för alla dina supportärenden hos DellEMC!

Just nu erbjuder vi 15% rabatt på ProSupport Plus när du köper nätverksprodukter från DellEMC.
 
DellEMC ProSupport Plus inkluderar:
  • En dedikerad Technical Account Manager som känner till dina kunders verksamhet och miljö.
  • Direkt tillgång till ProSupport Plus-ingenjörer för att säkerställa en snabb lösning av problem.
  • Personliga, förebyggande rekommendationer baserade på analys av supporttrender och bästa praxis från hela DellEMCs kunddatabas för att minska supportproblem och förbättra prestanda.
  • Månadsbaserad supporthistorik och rapport om förnyelse av kontrakt.
  • Hälsokontroller och systemunderhåll.
  • Proaktiv och prediktiv fjärrövervakning och automatiserad support via Dell SupportAssist för att hitta problem innan de blir kritiska.