Dell EMC

Med den extremt snabba förändringstakten som vi har i IT-världen kan det vara svårt att förutsäga hur framtiden kommer att se ut. Dell EMC ger oss en inblick i de senaste trenderna och förklarar drivkrafterna bakom utvecklingen.

Dynamiken och förändringstakten i IT-världen är mer diversifierad, omfattande och snabbare än någonsin. Självklart drivet av mega-trenderna, nya sätt att bygga, leverera och konsumera IT-tjänster, nya generationens applikationer samt företag som skapar och återuppfinner sig själva med IT. Detta driver en extremt snabb innovation och dikterar förändring och en ny standard av informationsteknologi som påverkar och görs tillgänglig för alla -  från megaföretag till små bolag.

Vad sker i marknaden, hur påverkar det dig och vad tas till marknaden inom fortsatt drastisk innovation under 2015 och kommande år?

Välkommen till framtiden!

Redefine.next_1.jpg


Dell EMC på Arrow ECS Sweden AB

Fokus
Dell EMC-teamet hos Arrow ECS kännetecknas av många års erfarenhet av datacenterteknik. Det primära affärsområde som vi arbetar inom är leverans och utveckling av informationsinfrastrukturer.

Lösningar
Vi arbetar alltid mot att erbjuda våra kunder framtidssäkrade lösningar och arbetar också med både små och stora lösningar.

Med utgångspunkt i Dell EMC:s produktportfölj arbetar vi med flera olika branschledande tekniker och plattformar, såsom komplett lagringsinfrastruktur, till exempel säkerhetskopiering och återskapande, enterprise content management, unified storage, enterprise storage, scale-out NAS, big data-lösningar, arkivering och datasäkerhet.

Kompetenser
Vi har kompetenser inom försäljning, förhandsförsäljning och implementering av lagringslösningar. Vi har dessutom stor erfarenhet av att stötta våra partner, antingen indirekt eller direkt, i form av rådgivning och presentationer av de riktiga lösningarna för kunden.

Hur kan vi hjälpa just dig?
Vårt team har många års erfarenhet inom försäljning av lagringslösningar och kan ge råd om tekniska såväl som affärsmässiga fördelar för partner och slutkunder.
Våra tekniska resurser kan vara behjälpliga med allt från sizing och implementering till konfiguration och teknisk rådgivning. Dessutom kan vi vara behjälpliga med att sälja hela Dell EMC:s lösningsportfölj hos återförsäljaren.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 Senaste nytt

 
 

 Vill du veta mer?

 
Marcus Lundgren
Sales Manager DELL-EMC
+46 70 745 04 12