/ > Leverantörer > Check Point

Check Point

​Check Point Technologies är ett företag med 100% fokus på säkerhet; på verkliga säkerhetsbehov, på att utveckla nya och innovativa säkerhetslösningar och på att fortsätta leda utvecklingen av säkerhetsprodukter.
I dag skyddar Check Points produkter samtliga företag på Fortune 100-listan och 98% av företagen på Fortune 500, det innebär för dig som Check Point kund att du kan vara trygg i ditt val av Check Points produkter då de är beprövade sedan länge med en mycket stor befintlig kundbas. Detta har resulterat i en ständig vidareutveckling av Check Points produkter och funktioner samt ett enormt stort kunnande innom Check Points support.
 
Check Point erbjuder:
  • Etablerade lösningar i världsklass med den funktionalitet och de certifieringar som krävs.
  • Erkänt överlägsen centralt administrerad säkerhetsinfrastruktur som innefattar allt ifrån nätverk till mobila klienter, vilket reducerar administrationen, sänker kostnaderna och förbättrar säkerheten.
  • Homogen infrastruktur som samspelar i allt från skydd, policy, trafikanalys, trafikoptimering och rapportering av logginformation, vilket ger ökad tillförlitlighet, högre nyttjandegrad av systemet och lägre kostnader.
  • Total kontroll av licenshantering och utnyttjande av infrastrukturen med möjlighet att byta ut och uppgradera komponenter för att skapa ett effektivt nyttjande av systemet och konstant tillgång till den senaste tekniken, vilket ger kostnadsbesparingar och hjälp med kontinuitetsplanering.
  • Lösningar som underlättar anpassningen till regelverk såsom EuroSOX, ISO 27002, PCI och ITIL – regelverk som ökar pressen på många verksamheter avseende intern kontroll och bevisad säkerhet i systemen.

 

 

 Senaste nytt