citrix-ready-2017_1800x800.jpg

CensorNet är nu till 100% i molnet - helt unik på marknaden!
- Multifaktor autentisering, webb, molnapplikationer samt e-postsäkerhet

CensorNet, det kompletta molnsäkerhetsföretaget, lanserar nu integrationen av multifaktor autentisering (MFA) in i sin prisbelönta Unified Security Service (USS) molnplattform. CensorNet tillhandahåller därigenom organisationer med en gemensam hantering för fullständig insyn och kontroll av webb, autentisering, molnapplikationer och e-post.

De flesta dataintrång involverar fortfarande svaga eller stulna lösenord där hackare enkelt loggar in och har oupptäckt tillgång till system och data. robusta MFA-kapacitet är nu integrerat med USS vilket innebär att organisationer samtidigt kan skydda anställda mot både cyberhot och oavsiktlig eller avsiktlig läckage av känsliga data samtidigt som verksamheten är säker från riskerna i samband med molntillämpningar och IT.
CensorNets robusta MFA-kapacitet är nu integrerat med CensorNet USS vilket innebär att organisationer samtidigt kan skydda anställda mot både cyberhot och oavsiktlig eller avsiktlig läckage av känsliga data samtidigt som verksamheten är säker från riskerna i samband med molntillämpningar och Shadow IT.
 
 
 
Vill du vet mer tag kontakt med Arrow ECS, Benny Jensen