Censornet

CensorNet (fd SMS Passcode) levererar en molntjänst för att hantera all säkerhet för kunder som kör tjänster i molnet, detta innefattar bl.a. webbfiltrering, e-post filtrering, Cloud Application Control, Single Sign On samt OTP multifaktor autentisering. Kombinationen av att kunna erbjuda en molntjänst med Cloud Application Control samt adaptiv multifaktor autentisering är unik på marknaden.


Adaptiv multifaktor autentisering OTP, innefattar flertalet unika funktioner såsom realtidsgenererad sessionsspecifik kod, Memopasscode™ (Enkla-att-läsa-kod), status återkoppling i realtid, geofencing, tidsbegränsning, personlig pinkod prefix, flera olika leveransmetoder för koden som failover - om du inte får ett SMS, kan du få ett e-post meddelande eller ett röstsamtal.
 
CensorNet webbplatser:
 

 

 

 Senaste nytt

 
 

 Vill du veta mer?

 
Benny Jensen
Business Development Manager
+46 732 324 219