Arrow ECS Internet > Leverantörer > Aruba Networks

Aruba Networks

​Aruba Networks producerar trådlösa nätverks- och mobilitetslösningar för en lång rad verksamheter – för små och medelstora företag, offentliga organisationer och för storbolagsmarknaden. Genom att fokusera på en bättre, och tekniskt avancerad WLAN-lösning har Aruba blivit en av de ledande producenterna på marknaden.

Aruba Networks har specialiseret sig på trådlösa nätverk som ger företag och privatpersoner möjlighet att vara mobila i den utsträckning de själva önskar. Med den enskilde användaren i fokus ser Aruba Networks till att varje användares tillgång till önskade nätverk säkras på ett optimalt och säkert sätt.

Lösningar från Aruba kan hantera alla grader av mobilitet, åtkomst till internet för gäster och nätverk, på såväl arbetsplatsen som på lokalkontor.

Aruba hos Arrow ECS Sweden AB

Fokus
Vårt team har övergripande fokus på att få människor att ta ställning till sina trådlösa nätverk och ställa krav på dem, så att de får ett säkert nätverk med alla önskade och nödvändiga funktioner. Samtidigt fokuserar vi på att utforma nätverk som är säkra och har inbyggda säkerhetsmekanismer. Dessa två fokusområden är Aruba Networks produkter särskilt bra på att tillgodose.

Lösningar
Våra lösningar baseras på att skapa säkra trådlösa nätverk med möjlighet till administration och kontroll så att verksamheten kan styra nätverket och de applikationer som tillämpas i det. Som en del av denna styrning medföljer också prioriteringen av bestämda applikationer som är viktiga för verksamheten. Denna administration innefattar dessutom att verksamheten kan styra vilka enheter som kopplas in på nätverket så att trafiken både kontrolleras och prioriteras.

Slutligen kan vi även erbjuda en lösning som kan kontrollera verksamhetens nätverk oavsett leverantör. Det gör att nätverket kan administreras med en lösning från oss, med alla dess fördelar, även om det inte enbart består av Aruba-komponenter.

Kompetenser
Vårt team består av en rad ytterst kompetenta medarbetare inom såväl försäljning som teknik, vilket innebär att vi kan erbjuda lösningar och tjänster inom flera angränsande områden.

Hur kan vi hjälpa just dig?
Vårt team är sammansatt av en rad medarbetare med många års erfarenhet och kompetens som tillsammans fungerar som en kvalitetssäkring för den lösning som slutkunden får. Vi kan fungera som hantverkare som sköter arbetet med att implementera och ställa in en lösning korrekt. Samtidigt är vi återförsäljarens högra hand och extra kompetens eftersom vi kan hjälpa till i alla faser av utformningen av den trådlösa lösningen – från designfasen till implementering och support. Tillsammans gör dessa tjänster oss till totalleverantör av Arubaprodukter.


Tryck här för att gå tillbaka till alla HPEs produkter


 

 Senaste nytt

 
 

 Vill du veta mer?

 
Felix Salvini
Business Development Representative
+46 70 767 74 80
Nikolai Warner
Sales Specialist
+46 70 860 77 11