virus-580.jpg

Virusskydd hjälper inte mot attacker utan virus. En ny typ av attacker installerar inget på den angripna datorn. I stället manipuleras legitima processer och rutiner så att de agerar som skadeprogram. Detta ställer nya krav på skalskydd, övervakning och undanröjning av hot.

​​