/ > Leverantörer > Gigamon

Gigamon

​Gigamon grundades 2003 i Silicon Valley av en grupp veteraner i telekombranschen. Första produkten släpptes 2005 och nu används tusentals enheter av kunder i över 40 länder. Gigamon levererar intelligenta dataåtkomstlösningar för att förbättra och förenkla nätverksövervakning i datacenter och nätverk hos operatörer och företag.
Gigamon är pionjärer med ett nytt koncept som kallas DAN- Data Access Network.
 
DAN - Data Access Network

Gigamon har en patenterad teknik för företag att säkra tillgången och få full insyn i all trafik. DAN - Data Access Network. Denna teknik är en virtuell bro mellan data och olika säkerhets-, övervaknings-och analysverktyg, som ger avbrottsfri tillgång till all nätverksdata när som helst.
 
Företag fortsätter att expandera och uppgradera sina nätverk. Önskan att få tillgång till kritiska mätpunkter i nätverket och få insyn i dataflödet är mycket stor. När verktyg för övervakning, inspelning, säkerhet och analysverktyg för användaraktivitet och programprestanda ska anslutas i nätverket uppstår ofta problem med just anslutningen.
Att få med alla viktiga mätpunkter är viktigt. Gigamon ger en lösning som garanterar säker access och fullständig insyn i alla data, var som helst på nätet, 24x7, utan behov av konfigurationsändring.
 
Gigamon's hårdvaruappliance, GigaVUE, ansluter till flera länkar, 10/100/1000 Mbit/s eller 10 Gbit/s via SPAN/Mirror portar eller sk ”tappar” och för samman datat i ”line-speed”. Inkommande trafik skickas genom en patenterad, intelligent klassificerings- och filtreralgoritm. Efter filtrering av inkommande trafik skicks den ut på de portar där du ansluter dina övervaknings-, säkerhets- och analysverktyg. Den utgående trafiken kan filtreras på nytt för att passa just det verktyg som är anslutet i en specifik port i enheten. Flera verktyg kan nu utföra sina specialiserade funktioner i hanterbara datahastigheter.

 

 

 Vill du veta mer?

 
Ulrika Sandberg
Inside Sales Manager
+46 733 666 812