Commvault w46 image.png

Commvault har utvecklat ett helt nytt AI-baserat användargränssnitt, kallat Command Center. Det lär sig fortlöpande utifrån användarnas agerande och anpassar sig därefter för att hjälpa dem i arbetet. Det nya gränssnittet fungerar med alla Commvaults lösningar och erbjuds som en kostnadsfri uppgradering.