/ > Event > Aktiviteter i utlandet

Aktiviteter i utlandet

​Här presenterar vi aktiviteter som våra leverantörer arrangerar utomlands. Arrow ECS deltar ofta på plats och har grupparrangemang i samband med aktiviteterna. Om du är intresserad av att följa med oss, kontakta gärna ansvarig Product Manager.

 

 

 Aktuella aktiviteter

 
Commvault
Commvault GO 2018! Nashville 2018-10-09 - 2018-10-11
Hewlett Packard Enterprise
HPE SimpliVity Säljträning: Knock-Out Workshop Denmark 2018-08-28 - 2018-08-28
Nutanix
Nutanix Next London London 2018-11-27 - 2018-11-30
Veritas
Anmäl ditt intresse redan nu för att åka med Arrow ECS till Veritas Vision i Las Vegas Las Vegas 2018-11-03 - 2018-11-07
1HPE SimpliVity Säljträning: Knock-Out Workshop2018-08-282018-08-28https://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/Sidor/HPE-SimpliVity-Säljträning-Knock-Out-Workshop.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dse%2Earrow%2Ecom%2Fevent%2Faktiviteter%2Di%2Dutlandet%2FSidor%2FHPE%2DSimpliVity%2DS%C3%A4ljtr%C3%A4ning%2DKnock%2DOut%2DWorkshop%2EaspxHewlett Packard EnterpriseHewlett Packard EnterpriseDenmarkASPXhttps://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/SidorViann MagidViann Magid2018-07-02LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#0ac1a00b-4c8a-4027-a312-d2e1879f759b|Denmark;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#bc52f291-fa5d-4f22-9aba-287c1d1348e1|Hewlett Packard Enterprise;#/_layouts/images/html16.png2Commvault GO 2018!2018-02-222018-10-092018-10-11https://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/Sidor/Commvault-GO-2018!.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dse%2Earrow%2Ecom%2Fevent%2Faktiviteter%2Di%2Dutlandet%2FSidor%2FCommvault%2DGO%2D2018%21%2EaspxSave-the-Date: Commvault GO 2018!CommvaultCommvaultNashvilleASPXhttps://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/SidorPia HolmPia Holm2018-05-31LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#8a1c2ea4-a94d-4e59-bea0-06aa84030796|Nashville;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#0a9a2a23-3b61-4c7e-a4fd-735b5d0ac570|Commvault;#/_layouts/images/html16.png3Anmäl ditt intresse redan nu för att åka med Arrow ECS till Veritas Vision i Las Vegas2018-01-252018-11-032018-11-07https://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/Sidor/Anmäl-ditt-intresse-redan-nu-för-att-ka-med-Arrow-ECS-till-Veritas-Vision-i-Las-Vegas.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dse%2Earrow%2Ecom%2Fevent%2Faktiviteter%2Di%2Dutlandet%2FSidor%2FAnm%C3%A4l%2Dditt%2Dintresse%2Dredan%2Dnu%2Df%C3%B6r%2Datt%2Dka%2Dmed%2DArrow%2DECS%2Dtill%2DVeritas%2DVision%2Di%2DLas%2DVegas%2EaspxVeritasVeritasLas VegasASPXhttps://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/SidorHenrik KruseHenrik Kruse2018-01-25LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#dedc92d0-5e06-490b-af25-dc291aa5e435|Las Vegas;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#81fcec2c-7ceb-4a5b-b098-5fe4a6f49e22|Veritas;#/_layouts/images/html16.png4Nutanix Next London2018-04-232018-11-272018-11-30https://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/Sidor/Nutanix-Next-London.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dse%2Earrow%2Ecom%2Fevent%2Faktiviteter%2Di%2Dutlandet%2FSidor%2FNutanix%2DNext%2DLondon%2EaspxNutanixNutanixLondonASPXhttps://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/SidorPia HolmPia Holm2018-08-14LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#520fe9b5-613e-468d-97ca-ccfea9f26999|London;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#c12e94e2-727b-4dd5-a314-94511bc55945|Nutanix;#/_layouts/images/html16.png44