/ > Event > Aktiviteter i utlandet

Aktiviteter i utlandet

​Här presenterar vi aktiviteter som våra leverantörer arrangerar utomlands. Arrow ECS deltar ofta på plats och har grupparrangemang i samband med aktiviteterna. Om du är intresserad av att följa med oss, kontakta gärna ansvarig Product Manager.

 

 

 Aktuella aktiviteter

 
Citrix
Följ med Arrow till Citrix Synergy 2019! Atlanta 2019-05-19 - 2019-05-24
RedHat
Early Bird Offer: Register by 22 March 2019 and save up to EUR 200 2019-06-25 - 2019-06-27
1Följ med Arrow till Citrix Synergy 2019!2019-01-292019-05-192019-05-24https://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/Sidor/Synergy-kunder-stänger-deals-med-en-69-högre-win-rate.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dse%2Earrow%2Ecom%2Fevent%2Faktiviteter%2Di%2Dutlandet%2FSidor%2FSynergy%2Dkunder%2Dst%C3%A4nger%2Ddeals%2Dmed%2Den%2D69%2Dh%C3%B6gre%2Dwin%2Drate%2EaspxCitrixCitrixAtlantaASPXhttps://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/SidorUffe HougaardUffe Hougaard2019-01-29LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#ae89dd78-019a-40db-af3d-91c08777a008|Atlanta;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#8771bcec-672c-42b5-bd25-cbf19b970d6e|Citrix;#/_layouts/images/html16.png2Early Bird Offer: Register by 22 March 2019 and save up to EUR 2002019-02-072019-06-252019-06-27https://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/Sidor/Early-Bird-Offer-Register-by-22-March-2019-and-save-up-to-EUR-200.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dse%2Earrow%2Ecom%2Fevent%2Faktiviteter%2Di%2Dutlandet%2FSidor%2FEarly%2DBird%2DOffer%2DRegister%2Dby%2D22%2DMarch%2D2019%2Dand%2Dsave%2Dup%2Dto%2DEUR%2D200%2EaspxRedHatRedHatASPXhttps://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/SidorUffe HougaardUffe Hougaard2019-02-18ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#050245f2-edb3-4a13-918d-f49cc9cb80a0|RedHat;#/_layouts/images/html16.png22