Arrow ECS Internet > Event > Aktiviteter i utlandet

Aktiviteter i utlandet

​Här presenterar vi aktiviteter som våra leverantörer arrangerar utomlands. Arrow ECS deltar ofta på plats och har grupparrangemang i samband med aktiviteterna. Om du är intresserad av att följa med oss, kontakta gärna ansvarig Product Manager.

 

 

 Aktuella aktiviteter

 
Citrix
Följ med Arrow ECS till Citrix Summit 2018 Florida 2018-01-06 - 2018-01-11
Commvault
Inbjudan till Commvault GO! USA 2017-11-05 - 2017-11-09
NetApp
Följ med Arrow ECS till NetApp Insight 2017 2017-11-13 - 2017-11-16
Nutanix
The Datacenter conference of the year Nice 2017-11-06 - 2017-11-10
Oracle
Oracle Systems Immersion Training København 2017-10-25 - 2017-10-25
Oracle Systems Immersion Training Oslo 2017-10-26 - 2017-10-26
1Oracle Systems Immersion Training2017-10-052017-10-252017-10-25https://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/Sidor/Oracle-Systems-Immersion-Training.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dse%2Earrow%2Ecom%2Fevent%2Faktiviteter%2Di%2Dutlandet%2FSidor%2FOracle%2DSystems%2DImmersion%2DTraining%2EaspxCopenhagenOracleOracleKøbenhavnASPXhttps://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/SidorViann MagidViann Magid2017-10-05LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#341092c6-15ec-48dc-bbed-f7b462bf5aec|København;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#19d4006b-a2ef-42e6-9440-689b7365e39d|Oracle;#/_layouts/images/html16.png2Oracle Systems Immersion Training2017-10-052017-10-262017-10-26https://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/Sidor/Oracle-Systems-Immersion-Training1.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dse%2Earrow%2Ecom%2Fevent%2Faktiviteter%2Di%2Dutlandet%2FSidor%2FOracle%2DSystems%2DImmersion%2DTraining1%2EaspxOsloOracleOracleOsloASPXhttps://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/SidorViann MagidViann Magid2017-10-05LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#d33a360b-dace-4f2d-91b5-53bed9a83d68|Oslo;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#19d4006b-a2ef-42e6-9440-689b7365e39d|Oracle;#/_layouts/images/html16.png3Inbjudan till Commvault GO!2017-06-152017-11-052017-11-09https://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/Sidor/Inbjudan-till-Commvault-GO!.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dse%2Earrow%2Ecom%2Fevent%2Faktiviteter%2Di%2Dutlandet%2FSidor%2FInbjudan%2Dtill%2DCommvault%2DGO%21%2EaspxCommvaultCommvaultUSAASPXhttps://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/SidorHenrik KruseHenrik Kruse2017-06-15LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#311a233c-6152-4ea3-941d-d5ae95b765c4|USA;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#0a9a2a23-3b61-4c7e-a4fd-735b5d0ac570|Commvault;#/_layouts/images/html16.png4The Datacenter conference of the year2017-09-072017-11-062017-11-10https://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/Sidor/The-Datacenter-conference-of-the-year.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dse%2Earrow%2Ecom%2Fevent%2Faktiviteter%2Di%2Dutlandet%2FSidor%2FThe%2DDatacenter%2Dconference%2Dof%2Dthe%2Dyear%2EaspxNutanixNutanixNiceASPXhttps://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/SidorHenrik KruseHenrik Kruse2017-09-07LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#d8c81548-4bc8-406f-a895-19e3737123bf|Nice;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#c12e94e2-727b-4dd5-a314-94511bc55945|Nutanix;#/_layouts/images/html16.png5Följ med Arrow ECS till NetApp Insight 20172017-10-162017-11-132017-11-16https://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/Sidor/Följ-med-Arrow-ECS-till-NetApp-Insight-2017.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dse%2Earrow%2Ecom%2Fevent%2Faktiviteter%2Di%2Dutlandet%2FSidor%2FF%C3%B6lj%2Dmed%2DArrow%2DECS%2Dtill%2DNetApp%2DInsight%2D2017%2Easpx13–16 NovemberNetAppNetAppASPXhttps://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/SidorViann MagidViann Magid2017-10-16ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#f1082acb-5008-4e12-8811-7a2ef2da5980|NetApp;#/_layouts/images/html16.png6Följ med Arrow ECS till Citrix Summit 20182017-06-012018-01-062018-01-11https://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/Sidor/Citrix-Summit-2018-–-save-the-date!.aspxhttps%3A%2F%2Fecs%2Dse%2Earrow%2Ecom%2Fevent%2Faktiviteter%2Di%2Dutlandet%2FSidor%2FCitrix%2DSummit%2D2018%2D%E2%80%93%2Dsave%2Dthe%2Ddate%21%2EaspxCitrixCitrixFloridaASPXhttps://ecs-se.arrow.com/event/aktiviteter-i-utlandet/SidorHenrik KruseHenrik Kruse2017-09-07LocationTags|LocationTags|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|b9FeTdJPPk+qJWbKDiKKUQ==|#0e06af93-9fad-4e50-95ee-533781040db5|Florida;#ArrowInternetBaseVendorTags|Vendor|Jtw678AKbUeF8xo9eWsG7A==|l9h/m1JaxU2DkOMHZdc3OQ==|#8771bcec-672c-42b5-bd25-cbf19b970d6e|Citrix;#/_layouts/images/html16.png66