Från sensor till analys.jpg
Arrow ECS presenterar under ett par timmar lösningar och erfarenheter kring IoT och AI. Vilka
utmaningar finns för att finna en bra sensor i olika typer av projekt? Vilka konnektivitetslösningar finns och när passar en gateway in? Edge Computing – när behövs det? Vi kommer även introducera olika IoT Cloud-portaler och analysverktyg.