Oracle Partner connect.jpg
Välkommen till Oracle Partner Connect den 21 februari, där vi kommer att presentera och diskutera hur du hjälper dina kunder att använda Oracles teknologi för att möta kraven för GDPR (General Data Protection Regulation).

GDPR kraven som träder i kraft i maj 2018, innehåller nya regler av datasekretess för alla EU-medlemmar och kommer i viss utsträckning att ge nya krav på din datahantering.

Under eftermiddagen, kommer vi klargöra några av de nya kraven och hur dessa kan hanteras inom Oracles databas.
Målet är att alla som deltar på denna session blir medvetna om den inverkan GDPR kommer att ha på databashanteringen och förstå hur de ska hjälpa sina kunder att följa kraven.

Johan Skoglund, Managing Consultant inom Cybersecurity på Capgemini, kommer att ta upp tillvägagångssätt att förbereda för GDPR ur ett management- och affärsperspektiv.

Niclas Fredsberg, Principal Sales Consultant på Oracle kommer att diskutera vilken påverkan GDPR får på Data Management?
Varmt välkommen!
Oracles Partnerteam i Sverige