HUa ipclub.jpg
Den 21 februari är du inbjuden till vårt nya POC Lab i Kista.
POC Labbet är vårt tekniska supportcenter där vi kan genomföra POC-tester, lokalanpassade utbildningar och demonstrationer.

Snabbare POC-tester
Vid support av traditionella POC-projekt behövs lån av produkter, koordinering av test-ingengörer, upsättning av miljö och verifikation av funktioner. Normallt sett tar det två månader att sätta upp detta, vilket tar för lång tid för kunden. Med Huaweis lokala POC Lab reduceras tiden från två månader till två veckor. 

Lokalanpassade utbildningar för kund
I vårt POC Lab kan vi erbjuda utrustning och etablerade lösningar för våra partners och kunder att använda. Vi kan också sätta upp anpassade miljöer efter kundens behov. De får tillgång till alla våra produkter och lösningar. 

Arbeta från vilken plats du vill
Genom att skapa både en lokal- och fjärrstyrd demomiljö, kan vi effektivt supportera olika tester, allt från enklare projekt till mer etablerade och komplexa lösningar. Under dagen kommer ni också få uppleva vårt nya Demo Cloud. 

Agenda 

Tid Topic

08:30-09:10 Kaffe och registrering

09:10-09:40 Besök i POC-labbet

09:40-09:45 Välkomna till Huawei

09:45-10:20 Huaweis nätverks-strategi 2019

10:20-10:40 Huawei POC Lab & Demo Cloud-lansering

10:40-11:00 Kaffe och mingel

11:00-11:40 Next Generation Campus Network Demo

11:40-13:00 Lunch

Anmäl dig genom att skicka ett mail till swedenebg@huawei.com
Meddela också gärna eventuella allergier.

Vi ser fram emot att ses 21 februari!