IBM_Bootcamp.jpg

Få hjälp med incidenthantering, rapportering och andra nya lagkrav

Ny krav från nya säkerhetsskyddslagen, NIS-direktivet, dataskyddsförordningen (GDPR) och nya branschkrav i kombination med större hot mot verksamheten ökar behovet av effektiv hantering av incidenter.
 
Resilient Incident Response Platform bygger vidare på befintlig SIEM från till exempel Splunk, IBM Qradar eller extern tjänsteleverantör. Sammankopplas med verksamhetens generella ärendehantering i tex ServiceNow. Dessutom integrerar incidenthanteringsplattformen med övriga säkerhetslösningar för automatisering av åtgärder.

Resilient Incident Response Platform ger bland annat:

• Åtgärdsplaner som dynamiskt förändras beroende på säkerhetsklass, geografi med mera.
• Säkerställer rätt rapportering till myndigheter
• Automatisering
• Spårbarhet och uppföljning

Vi bjuder nu in kunder och partners till 2-dagars kurs i incidenthantering och plattformen Resilient. Kursen är kostnadsfri.

På Resilient Technical Bootcamp kommer deltagare lära sig installera, uppdatera och hantera IBM Resilient Incident Response Platform (IRP), men också konfigurera policys, analysera händelser och granska systemförändringar. I hands-on laborationer får deltagare själv testa.
 
 
Datum: 28–29 mars 09.00 – 17.00
 
Plats: IBM Client Center, Kista Alléväg, Kista, 164 20 Stockholm
 
Målgrupp: cybersäkerhetskonsulter, säkerhetsexperter och SOC-personal.
 
Frågor: JP van den Eijnden, Nordic Business Leader - IBM Resilient, jeanpierre@ibm.com

 ​
​​​