webinar-518.jpg

Med F5 BIG-IP kan man automatisera och orkestrera applikationsleveranser med säkerhet, lastbalansering, tillgänglighet, mm. Ett mål kan t.ex. vara att olika grupper i organisationen ska kunna beställa olika standardiserade applikationer genom en webbportal utan att en IT-avdelning behöver lägga timmar på att leverera. 

I detta webinar ser vi hur F5 använder öppna, allmänna metoder och gränssnitt för att automatisera applikationsleveranser. 

Date and Time: Torsdag 28 februari mellan kl. 14.30—15.00 CET.

Klicka här för registrering>
​​​